HOME/
POČETNA
TRAINING/
TRENING
ACTIONS/
AKTIVNOSTI
EVENTS/
DOGADJAJI

FORUM
PARTNERS/
PARTNERI
ABOUT/
O PROJEKTU
Projekat KOŠNICA – Jačanje mladih liderki u omladinskim organizacijama radi sa općinskim strukturama i omladinskim organizacijama i centrima da povećaju društvenu angažiranost djevojaka u svojim lokalnim zajednicama i pruže im mogućnost za ravnopravno učešće u radu i životu općine. KOŠNICA će pomoći učesnicima da uspostave državnu mrežu mladih lidera.
 
» Pročitaj i ...
Vaš preglednik ne podržava naš sadržaj... Provjerite je li Vam ukljucen JavaScript i da li imate instaliran zadnji Flash Player koji možete naci na http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
 
Sve općine/opštine | Bugojno | Grad Sarajevo | Gračanica | Ilidža | Istočna Ilidža | Prijedor | Velika Kladuša | Vlasenica | Vogošća | Šekovići | Šipovo | Žepče |

Stranica 9/15« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 »
Volonterizam čini ljude posebnim
Jednodnevni seminar o temi "Volonterizam čini ljude posebnim" održat će se u subotu 2. aprila 2011. godine. Trener na seminaru je gosp. Haris Čaušević, izvršni direktor NVO altruista "SVJETLO".

Za učesnike seminara je pripremljena prezentacija, radni materijal i ručak, a po završetku seminara učesnici će dobiti certifikate o prisustvovanju seminaru.

Seminar je besplatan, a CLPU ne snosi putne troškove. Seminar će se održati u Konferencijskoj sali CLPU-a, sa početkom u 10.00 sati i trajat će do 17.00 sati.

CLPU se nalazi na Stupskom brdu, iza zgrade Penny Plusa u Nedžarićima, u ul. 18 septembar br. 17.

S obzirom da je broj mjesta ograničen vaš dolazak potvrdite najkasnije do četvrtka, 31.03.2011. godine do 12.00 sati. Prijave će se primati do popune mjesta.

Prijava učesnika/ca i sve dodatne informacije se mogu realizirati putem: info@clpu.ba ili na tel. 033 45 76 43.

Više informacije o CLPU i seminaru pogledajte...
Procitaj Vise / Read More
29/03/2011
CURE organiziraju seminar - Ženska ljudska prava
Fondacija CURE vas poziva da prisustvujete seminaru pod nazivom "Ženska ljudska prava" koji će se održati od petka, 15.04.2011. godine do nedjelje, 17.04.2011. godine u Sarajevu.

Seminar je namijenjen svim mladim ženama, koje žele da na zanimljiv način se upoznaju sa osnovnim pojmovima ženskih ljudskih prava, ženskom istorijom, kako da se kroz interaktivni rad kritički posmatra savremeno bosanskohercegovačko društvo iz prizme rodne jednakosti i sa još pojmova koje nude CURE kroz sadržaj radionice.

Upravo cilj ovog seminara je osnaživanje mladih žena o ženskim ljudskim pravima kroz rad na pitanju sopstvene edukacije i održivosti.

Fondacija CURE organizuje seminar nakon što su rezultati istraživanja pokazali da je najtraženija tema “Ženska ljudska prava”. Edukacija koju smo dizajnirale odvija se u trajanju od dva dana, a metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama i istraživanje, radionice i dodatne aktivnosti (filmovi, istraživanja, itd.)

Program je dizajniran za lični...
Procitaj Vise / Read More
28/03/2011
Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325
Kako bi se poboljšala koordinacija između Vlade i nevladinih i međunarodnih organizacija, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, NATO Štab Sarajevo i UN-ov Projekat za žene, Ured u BiH, održali su Forum za razmjenu informacija o rodnoj ravnopravnosti i sigurnosti u BiH, 22. i 23. marta 2011. u Sarajevu.

Omogućavanje koordinacije i razmjene informacija o pitanjima rodne ravnopravnosti i sigurnosti u BiH između mjerodavnih tijela, suštinski je preduvjet za operacionalizaciju Akcionog plana za primjenu Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i sigurnosti. U provođenju tog plana postoje razna iskustva, odakle je i potekla inicijativa za održavanje ovog Foruma.

Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 usvojilo je Vijeće ministara BiH 27. jula 2010. Rezolucija poziva na veću zastupljenost žena u svim nivoima odlučivanja, pri rješavanju sukoba i u mirovnim procesima te ističe značaj ženskog uključivanja u sve mirovne operacije i mjere...
Procitaj Vise / Read More
25/03/2011
Pro socijalna dimenzija volontiranja u BiH
Omladinski komunikativni centar (OKC) i Mreža lokalnih volonterskih servisa u BiH "Volontiram!" u prethodnom periodu realizovalo je istraživanje o volontiranju u BiH.

Istraživanje se može preuzeti i na slijedećem linku http://www.volontiram.ba/images/biblioteka/pro_socijalna_dimenzija_volontiranja_u_bih.pdf...
Procitaj Vise / Read More
22/03/2011
Danas je dan borbe protiv rasne diskriminacije!
Međunarodni dan eliminiranja svih oblika rasne diskriminacije, 21. mart, obilježava se širom svijeta, a proglasio ga je Generalni sekretarijat UN-a 1966.

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sastavni je dio Ustava BiH i ima snagu direktne primjene u bosanskohercegovačkoj jurisdikciji.

BiH je, također, ratifikacijom Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije iskazala puno opredjeljenje za borbu protiv svih oblika rasne diskriminacije te je postulate ove konvencije ugradila u krivično zakonodavstvo.

Parlamentarna skupština BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH prije gotovo dvije godine usvojila Zakon o zabrani diskriminacije kojim je uspostavljen okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim osobama u BiH i definiran sistem zaštite od diskriminacije.

U nastojanju da doprinese eliminiranju različitih vidova diskriminacije, BiH je izradila i najvećim dijelom provela Akcioni plan za rješavanje problema...
Procitaj Vise / Read More
21/03/2011
Takmičenje - "Na šta me asocira Španija"?
Ambasada Kraljevine Španije u Sarajevu u saradnji sa CEH-Sarajevo (Centro de Estudios Hispánicos) poziva vas da uzmete učešće u takmičenju „Na šta me asocira Španija?“ ( ili „Šta ti znači Španija?“). Tri najbolja rada će biti nagrađena sa po dvije ulaznice za koncert Manu Chao koji će biti održan 6. aprila 2011. u Sarajevu.

Uvjeti:
1. Pravo učešća imaju svi zainteresovani kandidati bez obzira na državljanstvo.
2. Prihvatamo radove bilo kog formata: fotografije, eseji, poezija, video uradci, pjesme, stripovi itd.
3. Radovi će se izlagati pod nazivom djela i sa pseudonimom autora. U zatvorenoj koverti dostaviti podatke o autoru: pseudomin pod kojim se izlaže djelo, ime autora, ID broj, broj telefona i e-mail adresu.
4. Radove dostaviti na jednu od sljedećih adresa najkasnije do 25 marta 2011:
a. Ambasada Kraljevine Španije u Sarajevu / Kulturni ured...
Procitaj Vise / Read More
17/03/2011
Molim... Molimao!
Print na majicama je, sa današnjim modernim tehnologijama, postao svakodnevna stvar. Ali, šta ako majica postane ozbiljan medij za ispoljavanje ideja i stavova, da li ona i dalje ostaje samo majica?

Svim ljubiteljima modernih i alternativnih umjetničkih kretanja nedostajala je ozbiljna i kvalitetna marka odjeće koja izražava subkulture i dešavanja izvan komercijalnih i, širokom krugu publike, aktuelnih dešavanja. Sandin Međedović, sarajevsi dizajner, pokrenuo je projekat koji slijedi ideologije grafita i ulične umjetnosti ali kao svoj primarni medij uzima – majice.

Samo ime projekta, «Molimao», podjeća na savršen i najkulturniji odgovor na razna obraćanja u našem jeziku. Tako je i misija Molimao-priče odgovor na mnoge aktivne zahtjeve i potrebe intelektualne manjine koja zna šta želi u našoj sredini. Projekat je nastao pod filozofijom grafita, čije je glavno pravilo... da nema pravila, tako da Molimao okuplja razne vidove umjetnosti, kao i osobe sličnog senzibiliteta...
Procitaj Vise / Read More
16/03/2011
Poziv na promociju dokumentarnog filma
Ženski INDOK Centar iz Beograda u saradnji sa Ženskim studijama "Žarana Papic" „Žene ženama ” iz Sarajeva vas pozivaju na promociju dokumentarnog filma "12 – 15%" o predstavljanju žena i drugih manjinskih grupa u medijima kao i na prezentaciju Ženskih studija “Žarana Papić”- Žene ženama, u četvrtak 17. marta 2011. u 19.00 sati u CIPS, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8.

Dođite da se bolje upoznate s radom Ženskih studija (Sarajevo) i Ženskog Informaciono dokumentacionog centra (Beograd). Poslije projekcije filma i predstavljanja istraživanja slijedi i diskusija.

Ulaz je slobodan!

Svi ste dobrodošli/e

Dokumentarni film 12-15% možete pogledati i putem linka: http://www.blip.tv/file/4347338/...
Procitaj Vise / Read More
15/03/2011
Ewoca3 - volonterski kamp - stipendije
Ove godine Udruženje KULT organizira volonterski radni kamp. Kamp će se održati od 5. do 25. jula u Ilidži. Učesnici/ce dolaze iz Francuske, Njemačke i Bosne i Hercegovine. Oni će imati priliku da tokom 20 dana učestvuju u uređenju okoliša oko obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA, ali i da grade interaktivne stanice koje će se kasnije koristiti za radionice i treninge.

Tokom tri sedmice organizirat će se i nekoliko izleta i posjeta drugim omladinskim centrima u BiH.

U toku dana osim rada na gradilištu učesnici/ce će putem interaktivnih igrica učiti bosanski, francuski i njemački jezik.

Kad si okružen/a prilikama i mogućnostima, najteža stvar jeste propustiti ih, rekao je i sam Dostojevski. Propustiti, znači ne doživjeti, ne naučiti. Stoga, prijavite se i postanite volonter/ka na ovogodišnjem kampu, jer Udruženje KULT pruža priliku da naučite i doživite svaki momenat.

Tri volontera/ke koji budu radili na pripremi...
Procitaj Vise / Read More
15/03/2011
UN 8. mart
Prema statistikama UN-a:

- žene obavljaju 67% svjetskog rada,
- zarađuju 10% svjetskog dohotka,
- vlasnice su 1% svjetske svojine/imetka,
- žene čine 70% nepismenih u svijetu,
- širom svijeta žene zarađuju 20-50% manje za jednak rad nego muškarci,
- od 1.3 milijarde ljudi koji žive u potpunom siromaštvu 70% su žene,
- žene obavljaju između 10 i 20% direktorskih i upravnih poslova,
- žene zauzimaju 10% mjesta u parlamentima svijeta,
- 5% predsjednica država su žene

O ovim statistika možete više pogledati na: http://www.undp.org.me/home/archive/2005-2010/8_mart/UN%208%20mart.html

...
Procitaj Vise / Read More
12/03/2011
Kratki film o ženskom pokretu BiH
Kratki film o pokretu žena u Bosni i hercegovini kreirao je tim Udruženja Infohouse uz podršku Fondacije Heinrich Böll.

Trajanje filma je 11 minuta i 20 sekundi, a sadržaj je na bhs jezicima sa titlovima na engleskom.

Kratki film pogledajte na: http://www.youtube.com/watch?v=67OaFj2kunE

Podijelite žensku priču sa što više ljudi! ...
Procitaj Vise / Read More
10/03/2011
POZIV ZA YOUTUBE VIDEO TAKMIČENJE
NEPC (Network of education policy centers), mreža centara za obrazovnu politiku, sa zadovoljstvom poziva sve mlade ljude ispod 25 godina starosti, koji žive u Albaniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Estoniji, Džordžiji, Kazahstanu, Kosovu, Kirgistanu, Latviji, Makedoniji, Moldovi, Mongoliji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Tadžikistanu ili Turskoj da predaju kratki video na YouTube, o problemima u obrazovnoj politici.
Cilj ovog takmičenja je da angažuje mlade ljude na debatu o kvalitetu obrazovanja i da promovira aktivno učešće u društvu.
Participanti su ohrabreni da predaju videe koje se odnose na sljedeće teme:
- „Da li je besplatno javno obrazovanje zaista besplatno?“
- „Mi želimo učiti zajedno, bez obzira na naš maternji jezik, etničku pripadnost ili religiju.“

Rok predaje: 31 mart 2011. g.
Za više informacija kontaktirajte: nepc@edupolicy.net...
Procitaj Vise / Read More
09/03/2011
Konferencija o neravnopravnosti žena povodom 8. marta
Obilježavanje 100 godina Međunarodnog praznika žena, 8. marta, bio je povod organiziranja danas u Sarajevu konferencije o temi “Kako unaprijediti ekonomski i društveno-politički položaj žena u BiH”, na kojoj su brojni govornici još jednom upozorili na neravnopravan položaj žena u bh. društvu.

Konferencija je dio globalne inicijative Fondacije CURE i Udruženja INFOHOUSE, a pridružila im se i Agencija za ravnopravnost spolova BiH. Dio ove inicijative je i kampanja za “Interventni fond za žensko poduzetništvo”, a prikupljeni novac iz fonda bit će utrošen u finansiranje najboljih ideja za samozapošljavanje žena.

Učesnici konferencije dali su presjek trenutnog stanja ženskih ljudskih prava u BiH s akcentom na politička i ekonomska prava i pitanja. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović - Hadžiabdić ukazala je na razlike između muškaraca i žena u pogledu ‘muških i ženskih poslova’, razlike u plaćama, napominjući da je najveća razlika...
Procitaj Vise / Read More
07/03/2011
Međunarodni dan žena: Živi solidarnost!
Povodom Međunarodnog dana žena, u periodu od 07.03.2011. do 11.03.2011., bit će održana Osmomartovska incijativa: Živi solidarnost! čiji su suorganizatori Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Udruženje građana Pravo Ljudski, Asocijacija za kulturu i umjetnost Crvena i TPO Fondacija.

Tačnije, 07. marta, u 18.00 sati u prostorijama CIPS-a planirano je zvanično predstavljanje Incijative Živi solidarnost!, koje će uslijediti nakon panela s početkom u16.00, na temu "08. mart nekad i sad" u organizaciji CIPS-a i Fridrich-Ebert-Stiftung.

U sklopu inicijative Živi solidarnost! bit će predstavljene dvije izložbe “Iz ženske škrinje” i “Osmomartovski striptiz”, dok će Akademija scenskih umjetnosti ugostiti Narodno pozorište Zenica, sa predstavom Zatvorenih očiju rediteljice Lajle Kaikčija.

Živi solidarnost! predstaviti će i dokumentarni film “Mi smo pola iranske populacije” rediteljice Rakshan Bani-Etemad, čije ime predstavlja vrh iranske ženske kinematografije.

Posljednji dan inicijative, 10. marta, svim posjetiteljicama i posjetiteljima bit će uručen Transfor(M)art...
Procitaj Vise / Read More
04/03/2011
Aktiviraj se!
U velikoj sali općine Novo Sarajevo, 4. marta 2011. godine u 15.00 sati održat će se javna tribina pod nazivom "Aktiviraj se!".

Tim povodom pozivamo vas da uzmete učešće na tribini na kojoj će prisustvovati politički podmlaci, nevladine organizacije i druga omladinska udruženja.

Tema javne tribine je "Politika prema mladima, prava mladih, omladinski aktivizam i zakon prema mladima" uz prisustvo eminentnih predavača iz te oblasti:
1. Ernad Čomaga, predsjednik Demokratskog omladinskog pokreta i dugogodišnji omladinski aktivista,
2. Mirza Uatamujić, najmlađi zastupnik u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
3. Amina Durmišević, predstavnica nevladine organizacije KULT

Za više informacija budite slobodni da se javite na: dopbih@live.com...
Procitaj Vise / Read More
03/03/2011
Volonterski rad uz obavljanje prakse - Prime Communications
Prime Digital, sektor za online PR i Social Media management koji djeluje u okviru jedne od vodećih bosanskohercegovačkih agencija za odnose s javnošću Prime Communications studentima i apsolventima društvenih fakulteta nudi mogućnost volonterskog rada uz obavljanje prakse i osposobljavanja za jednu od tri pozicije:

* PR ASISTENT
* COMMUNITY MANAGER
* ONLINE PR SPECIALIST

Agencija nudi mogućnost volontiranja u želji da se što veći broj mladih ljudi u BiH obuči za nova zanimanja i stekne konkurentnost na tržištu rada. Stoga, nudimo mogućnost sticanja prakse uz rad u dinamičnom okruženju, sa fleksibilnim radnim vremenom i stručnim edukacijama iz navedenih i sličnih oblasti uz mogućnost stalnog zaposlenja u agenciji.

Preduslovi za kandidate su odlično poznavanje engleskog jezika, maternjeg jezika i pravopisa, kao i osnovno poznavanje društvenih mreža, te razvijene komunikacijske sposobnosti.

Za konkurs je potrebno priložiti:

...
Procitaj Vise / Read More
28/02/2011
Omladinski festival 2011.
"Most Mira" je nevladina organizacija, osnovana 2005. godine s ciljem da stvori nezavisni prostor u kojem djeca iz etno-religijski podjeljenog područja iz Prijedora i okolice mogu učestvovati u kreativnim i kolaborativnim aktivnostima.

Trenutno je u toku proces angažovanja volontera za omladinski festival 2011 koji će se održati od 16. do 21. maja 2011. godine.

Volonteri će voditi radionice za djecu iz oblasti muzike, umjetnosti, plesa, glume i cirkuskih vještina; ili biti dio logističkog tima.

Za sve volontere "Most Mira" pokriva troškove prijevoza, smještaja i hrane.

Ukoliko ste zainteresirani prijavu pošaljite na volonteri@mostmiraproject.org ili alexia@mostmiraproject.org

Više informacija možete naći na:
http://www.mostmiraproject.org/ba/get-involved/volunteering/

Detaljnije informacije o organizaciji "Most Mira", naći ćete na web stranici www.mostmiraproject.org/ba...
Procitaj Vise / Read More
28/02/2011
Poziv na konferenciju "Kako unaprijediti ekonomski i društvenopolitički položaj žena u BiH?"
Udruženje INFOHOUSE, Fondacija CURE i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, uz podršku Centra civilnih inicijativa, pozivaju Vas na konferenciju „Kako unaprijediti ekonomski i društveno-politicki položaj žena u Bosni i Hercegovini“?, koja
se organizuje povodom obilježavanja 100 godina Međunarodnog praznika žena.
Konferencija ce se održati 07.03.2011.godine godine, u prostorijama Franjevackog međunarodnog studentskog centra, Zagrebacka 18, sa pocetkom u 11 h.

Jedna od glavnih karakteristika postratne, tranzicijske Bosne i Hercegovine koja sprijecava njen brži ekonomski i društveni razvoj, jeste stalni rast stope nezaposlenosti, što se naročito odnosi na žene. Međunarodni dan žena je prilika da ukažemo na neophodnost djelovanja i aktiviranje cjelokupnog društva. Nadamo se da cemo zajednicki inspirisati bosanskohercegovacke donosioce odluka, kao i predstavnike vladinog, nevladinog, akademskog ali i privrednog sektora da iniciraju pozitivne promjene i smanje...
Procitaj Vise / Read More
26/02/2011
Akademija za političke lidere/ke u BiH 2011
Projekat Akademija za političke lidere/ke ima za cilj da obuči mlade članove političkih partija vještinama potrebnim za politički i društveni rad i da podrži novu generaciju političara koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini.

Akademija za političke lidere/ke u BiH je naminjenja aktivnim članovima političkih partija, starosti između 18 i 27 godina koji imaju preporuku i podršku struktura stranke za aktivno učešće na Akademiji.

Program Akademije za političke lidere/ke traje jednu godinu (pripremna faza i faza obuke) i uključuje 25 polaznika/ca.

U dosadašnje četiri generacije „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ (2007, 2008, 2009 i 2010.) učestvovalo je 96 mladih predstavnika/ica političkih partija iz 26 gradova u BiH. Kroz 99 različitu temu imali su priliku da čuju i rade sa 108 predavača iz BiH, Srbije, Hrvatske i EU.

Od polaznika sve četiri generacije Akademije njih...
Procitaj Vise / Read More
23/02/2011
Probudite sreću u sebi :)
Drugi ciklus seminara iz pozitivne psihologije pod nazivom "Probudite sreću u sebi" održat će se od 3. marta do 13. maja 2011. Prijava je otvorena do 1. marta 2011. godine.

Kako nam pozitivna psihologija može pomoći da budemo sretni?

Pojam pozitivne psihologije obuhvata univerzalne vrijednosti, kao što su mudrost, humanost, radinost, pravednost, umjerenost, poštivanje sebe i drugih, konstruktivno razmišljanje, upornost, velikodušnost, integritet, transcendentnost i slično, koje će ljude potaknuti da identificiraju i razvijaju pozitivne emocije, iskustva i karakterne crte.

Potiče dobro i optimalno funkcioniranje zdravih ljudi, a to je stanje koje povezujemo sa srećom. Pozitivna psihologija želi pomoći čovjeku da otkrije i približi sve te vrijednosti koji omogućuju pojedincima i zajednici da se razvijaju njegujući autentičnu sreću u sebi i u svom okruženju.
Pozitivne emocije nam pomažu da bolje pamtimo i da se bolje osjećamo. Dobre emocije povezane su sa zdravljem, poslovnom produktivnošću, boljim...
Procitaj Vise / Read More
21/02/2011
Stranica 9/15« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 »

 
 
Korisni linkovi:
Narandžasti dan u BiH

Simulacija nasilja nad djevojkom

Global Youth Desk

Womens NGOs

Ženske grupe u BiH

AWID

CESI

International Museum of Women

Women of Our Time

ANALITIKA - Centar za društvena istraživanja

Video: Uzmi i ti malo meda

Video: Ja kao ojačana liderica u svojoj lokalnoj zajednici

Inicijativa mladih za ljudska prava

GirlUp

Online volontiranje

WikiGender

Women in Politics database

Quota Database

FIGAP (Finansijski mehanizam za Implementaciju GAP-a)

Ecosia - ekološki pretraživač

Join fite

Girls and Women

PRO EDUCA centar za edukaciju

Centar za edukaciju i istraživanje - NAHLA

Zelena linija

Youth for Human Rights

UNITED FOR HUMAN RIGHTS

Prava za sve - Rights for all

You start the GIRL EFFECT

Prijateljice

Psiho-socijalno i pedagoško savjetovalište za ženu, djecu i adolescente

Fondacija CURE

Glas zene

Udružene žene

Žene ženama

Udruženje Vesta

Preporuke za povećanje političke participacije žena

Portal o rodu, spolu i demokraciji

Division for the Advancement of Women

Gender equality - EU

Zene koje su doprinijele razvoju drustva

Zastupljenost i nacin predstavljanja zena u medijima

Izvjesce o provedbi zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (2008)

Gender statistika - lokalni izbori 2008.

Zene u politickom i javnom zivotu

Društveni kontekst za ostvarivanje zenskih ljudskih prava u BiH

101 razlog zasto glasati za zenu

Gender centar FBiH

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

UNIFEM Fund

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

 
 
HOME/
POČETNA
TRAINING/
TRENING
ACTIONS/
AKTIVNOSTI
EVENTS/
DOGADJAJI
FORUM PARTNERS/
PARTNERI
MEMBERS/
ČLAN(OVI)CE
ABOUT/
O PROJEKTU
    INFO LINE/LINIJA
033 637 290

CONTACT/KONTAKT
public@kosnica.ba